Jachtu budu stavět v měřítku 1:50. Je to celkem malá a až na ozdoby i jednoduchá loď.

 


Jsem na začátku.

Ve chvílích, kdy mi zasychá tmel, jsem udělal okna a kormidlo:

Po vyhlazení trupu následovala výroba hřebíků a moření, které bylo díky tomu,jak dlouho byl trup na půdě, docela problematické, protože každá polovina trupu se zbarvila jinak. Než jsem se dopracoval k požadovanému odstínu, musel jsem ji 3x přebrušovat:

Nyní je třeba připravit věci, které budou muset být přilepeny ještě předtím, než se přilepí paluba - schody, schůdky a kormidelní tyč:

Po přípravě dílů jsem nyní udělal palubu:

Po zhotovení paluby a jejím doladění, aby dobře zapadla na místo, následovalo nabarvení trupu:

Poté následovalo zhotovení otěrových lišt. Bohužel napoprvé jsem zvolil špatnou velikost hřebíků a celé lišty jsem po přilepení musel sundat a udělat znovu. Tady je konečný výsledek, již ze správnou velikostí hřebíků:

Následuje přilepení nejprve věcí, které jsou ukryty pod palubou a pak i samotné paluby:

Další postup spočíval ve zhotovení oken, soch, ozdob a následovném zhotovení a přilepení horní paluby:

              

Po zhotovení ozdob  a horní paluby jsem udělal a přilepil madla na trup.

Další prací na bocích bylo zhotovení a přilepení nástaveb a ozdob.

Boční galerie:

 

 

Dalším krokem bylo dodělání ozdobných lišt na bocích:

 

 

Poté následovaly ozdoby na přídi:

 

A nakonec galionová ozdoba:

 

 

Poté následovaly práce na zádi.

Připravené podstavce pro sochy:

 

Doplnění ryb na madlach:

Dále následovaly vzpěry na horní palubě.

Další na řadě byly sochy a lampa:

Lana u kormidla bohužel v plánech nebyla, přesto jsem se rozhodl je udělat.

Zvon a kliky dveří také v plánech nebyly, přesto jsem se rozhodl je udělat.

Dalším krokem byla děla. Loď by měla být ve stavu plavby, proto bylo třeba přizpůsobit tomuto stavu uvázání děl. Nejprve zádržná lana.

Po zádržných lanech přišly na řadu kladkostroje pro manipulaci s děly.

A nakonec ucpávky hlavní.

Poté jsem předělal lana u kormidla, aby více odpovídaly historii.

Odtokové kanálky vody z paluby.


Dále jsem pokračoval se zvedacím zařízením pro lopatice


Hotové kolkovnice:


Sloupky pro uchycení kotvy a držák kladky:
Palubní světlík:


Palubní světlík - doplnění ozdob:


Pumpa:


Kolkovnice:

Komín:

Vlajková žerď:

Naviják:

Krakorce a kolkovnice:

Ozdobné hlavy na sloupcích:

Dodělané ozdoby pod krakorcem:

Doplněn erb o iniciály FW:

Doplněny boční kýly:

Doplněn poklop:

Doplněná kotva a lanové úpony:

Přidány svorníky na přídi a zádi:

Historicky upraven deck-horse:

Doplněn poklop a rohatinky:

Předěláno zvedání bočního kýlu tak, aby odpovídalo historii:

Děkuji za vaši návštěvu.Kopape

Vytvořte si web zdarma!Webnode