Na sklonku roku 2008 se připravovalo vydání časopisu Santisima Trinidad v ČR.Jde o časopis,který již delší dobu vychází v Polsku a skládá se z časopisu,který se zabývá obdobím napoleonských válek a několika díly stavebnice lodě,kterou postupně čtenář sestavuje.

                                                                                

Mým úkolem bylo opravit odborné výrazy z polského překladu a stavět loď v předstihu tak,abych mohl poskytnout modelářům rady,jestliže by se vyskytly nějaké problémy.

 

Připravili jsme 4 čísla,která šla do prodeje.Bohužel,podle polských zadavatelů nebyl prodej natolik úspěšný,aby se v něm pokračovalo a tak byl zastaven.Podle mých informací byla cena jednoho výtisku 150,-Kč.

 

 

Děkuji za vaši návštěvu.Kopape

Vytvořte si web zdarma!Webnode