Vrak z Nydamu 300 př.n.l. Dánsko

Důležitým nálezem pro porozumění stavby vikingských lodí byl nález v Nydamu v Dánsku.Jde o nejstarší nález veslové lodě ze severní Evropy.V okolí lodě archeologové našli 100 mečů,550 hrotů kopí a šipek,sekery,rybářské sítě a římské mince.
Základem konstrukce této lodě byla zesílená kýlová plaňka dlouhá 14,3 m,široká 57 cm,která byla uprostřed lodě zúžená a žebra,k nimž byly přivázány lýčenými provazy dubové plaňky klinkerové obšívky lodě.Plaňky byly stejně dlouhé jako celá loď a spojovány mezi sebou železnými nýty.Jejich tloušťka byla 22  - 25 cma šířka uprostřed lodi 36 - 45 cm.Vzhledem k tomu,že dřevo se časem trochu zmenšilo,si archeologové myslí,že původní šířka prkna byla až 56 cm.Plavidlo bylo dlouhé a pevné a na horní hraně jeho obšívky se objevily opěrky pro vesla.
Pohon tvořilo 14 - 18 párů vesel  dlouhých od 2,2 do 3,4 m.Podle jiných pramenů měla loď 15 párů vesel a za dobu jejího používání byl přidán ještě jeden pár,přičemž délka vesel byla 3 - 3,5 m.
Řízení lodi zajišťovalo kormidelní veslo,umístěné vpravo na zádi.To bylo 1,8 m dlouhé.
Loď ještě nebyla vybavena plachtou,ale konstrukcí trupu je předchůdkyně vikingských plavidel.
Pravděpodobně jako obětiště a proto byla záměrně potopena.Byly nalezeny i dvě 1,4 m vysoké sochy.
Nedaleko byl nalezen ještě borovicový člun,který se však nedochoval natolik,aby se mohl zrestaurovat.Jeho délka byla asi 19 m.A pozůstatky dalšího člunu,který byl zřejmě zničen již při obětování.

Dubový šlun byl zrestaurován a je uložen v Zemském muzeu na zámku ve Schleswigu.

Délka: 22,84 m
Šířka:  3,26 ( 4 )m
Výška:  1,09 m

Děkuji za vaši návštěvu.Kopape

Vytvořte si web zdarma!Webnode