Vrak z Kyreniy 389 př.n.l. Řecko

Tento vrak byl objeven v r.1965 za bouře.Bohužel jeho přesná poloha se ztratila,a tak musel být o dva roky později znovu objeven.Byla to řecká obchodní loď,která vezla mandle a víno.
Trup byl při opravách potažen kůžíPodle umístění stěžně se uvažuje o předozadním oplachtění ( nejstarší doklad ).Podle výzkumů si vědci myslí,že stěžeň byl v průběhu času přesunut,protože u jeho paty se shromažďovalal voda.Trup byl postaven z borovice Aleppo a zachovalo se ho 12 m.
podle radiokarbonového zkoumání byla loď 80 let stará,než se potopila.Trup pobitý olovem se dodatečně vyztužoval kostrou
Jde o jedinou zachovalou řeckou loď z tohoto období .Její potopení mohla způsobit kombinace stáří lodě s pirátstvím.
Délka:17 ( 14 ) m

Děkuji za vaši návštěvu.Kopape

Vytvořte si web zdarma!Webnode