Vrak z Koldingu 1190 Dánsko

V roce 1943 byl nalezen v koldinském fjordu vrak lodě.Byl přezkoumán národním muzeem v Dánsku v roce 2001 a bylo zjištěno,že tato loď měla již kormidlo a ne jen kormidelní veslo.Znamenalo by to tedy,že tento vrak je nejstarším dokladem kormidla v ose lodi.

Děkuji za vaši návštěvu.Kopape

Vytvořte si web zdarma!Webnode