Vrak z Gokstadu 9.stol. Norsko

Vrak vikingské lodě nalezený v r.1880 u Gokstadu v Sandelfjordu.Radiokarbonovou metodou bylo zjičtěno,že dřevo na stavbu lodě bylo pokáceno v r.890.
Trup lodi byl celý z dubu.Měl kýl a masívní žebra,na která byla železnými hřeby připevněna klinkerová obšívka,provedená z kratších planěk,nastavovaných do 16ti pásů po každé straně.Loď byla utěsněna pásy ze zvířecí srsti nasycenými smolou ( vlněnými provazy a dehtem ).Uprostřed plavidla byl dřevěný trám profilu 60 x 40 cm,dlouhý 3,75 m,ve kterém byl výřez pro stěžeň,jenž upevňoval další trám široký 100 cm,vysoký 42 cm a dlouhý 5 m,připevněný nad spodním trámem,tvořícím lůžko stěžně.Na spodním okraji nejvyšší obrubnicové plaňky byla lišta s pravoúhlými otvory,která sloužila k zavěšení štítů bojovníků,připevněných zvenčí na boku lodě.Zajišťovaly ochranu veslařů před vlnami a střelami nepřátel.Těchto štítů bylo 32 a byly natřeny střídavě černo-žlutě.
Hlavním pohonem lodi byla vesla,16 na každém boku lodě.Provlékali se zvláštními kruhovými otvory o průměru 12 cm,umístěnými v obou bocích lodi ve třetí plaňce od shora.V otvorech byly šikmé štěrbiny,umožňující vtáhnutí vesel do lodi.Vesla,zhotovená z borového dřeva měla délku 5,3 - 5,8 m.Jestli-že byla veslo v lodi,otvor se zajišťoval záklopkou,aby do vnitř nevnikala voda.
Vzadu,na pravém boku lodi se nacházelo 3,3 m dlouhé kormidelní veslo,připevněné k lodi pomocí vrbového prutu a dřevěného špalku.Ve výši palubní obruby je zajišťoval kožený,splétaný řemen.
Stěžeň byl vytesaný z borovice,měl průmer 30 cm a délku 13 m.Mohl se sklápět na záď lodi.K jeho upevnění při plavbě sloužila napínací lana uchycená na bocích a obou lodních vazech.Na stěžni bylo ráhno dlouhé 11 m a mělo průměr 25 cm.
Na ráhno se napínala obdélníková plachta,sešitá z pruhů vlněné látky o ploše 110 ( 70 )m2.Odhaduje se,že při takové velikosti plachty lo´d dosahovala cca 12 uzlů za hodinu.
Loď byla vybavena kotvou ze železa 1,1 m dlouhou s dřevěnou příčkou o délce 2,75 m.Byla umístěna v přední části lodě.
K ochraně posádky se na přídi napínala plachta na způsob stanu,pod kterým námořníci spali v kožených spacích pytlích.
Na palubě byl člun.
Loď nebyla určena pro dlouhé cesty, ale pro válčení, obchod a přepravu osob a nákladu.Je to největší loď ve Viking ship muzeu v Oslu.
Délka: 23,8 m
Šířka:    5,1 m
Výtlak:    28 t
Váha:      20 t

 

Děkuji za vaši návštěvu.Kopape

Vytvořte si web zdarma!Webnode