Ormen skamme 990 Norsko

Byla postavena pro náčelníka Rauda den Ramme.Měla 30 párů vesel.Loď byla později zajata králem Olavem  Tryggvasonem a Raud byl zabit. Olav Tryggvason byl velmi spokojen s touto lodí a stala se vzorem pro další slavné lodi "Ormen Lange".

Děkuji za vaši návštěvu.Kopape

Vytvořte si web zdarma!Webnode