Grosse jacht 1678 Braniborsko

Jachta byla postavena v letech 1678 - 1679 v loděnici GC Peckelherius ( Pechelhering ) v  Kolbergu.Jako vzor posloužila jachta Prince Willema III.Oranžského.Posádku tvořilo 12 mužů a v případě války mohla být rozšířena až na 50 mužů.Podle jedné verze byla používána  pro diplomatické mise do Londýna.Podle jiných údajů prý není mnoho zpráv o její činnosti v braniborské flotile.Byla umístěna v přístavu Pilaf a až do r.1700 v Berlíně.Později v Emdenu,kde byla za války zničena.
Tato Velká  jachta pochází z flotily braniborského Velkého kurfiřta Fridricha Viléma I.Vlajkovou lodí této flotily byl Fridrich Wilhelm Zu Pferde.

Děkuji za vaši návštěvu.Kopape

Vytvořte si web zdarma!Webnode